Değerli Konut Vergisi Bedeli

Değerli Konut Vergisini Nasıl Hesaplıyoruz

Değerli Konut Vergisini Nedir? Ne zaman Ödenir?  Vergi Tutarını Nasıl Hesaplıyoruz?

Konutunuz "Değerli Konut Vergisi" 'ne Tabii ise, Vergi tutarını hesaplıyoruz... 

 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın tespiti

MADDE 5 – (1) 2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2020 yılına ait tutarın 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

İSTİSNALAR; 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle Emlak Vergisi Değeri 5 227 milyon TL üzerinde olan tek bir evi olanlar bu vergiyi ödemeyecek. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edeceklerdir.

BEYAN DÖNEMİ; Buna göre 2020 yılında vergi değeri 5 227 milyon TL'yi aşan ve değerli konut vergisi kapsamına giren meskenler için beyannamelerin 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi ve hesaplanan vergilerin de 2021 yılının şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir

BEYANNAME NEREYE VERİLECEK; İlgili beyanname bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

MADDE 6 – (1) 2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000L’yi aşan kısmı için                                                                               (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

7.842 TL, fazlası için                                                                                                (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,

fazlası için                                                                                                               (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

#Değerli Konut Vergisi #Değerli Konut Vergisi Tutarı #Değerli Konut Vergisi Ne Zaman Ödenir #Değerli Konut Vergisi Nedir? #Değerli Konut Vergisi Kaç TL

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller mehmetidemen.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015 - 2021